ASP.NET Core ile Kayıt Güncelleme

Bazı durumlarda kayıt güncellememiz gerekebilir. Örneğin, bir veri yanlış girilmiştir ve onu düzeltmemiz lazım. Bir önceki yazıyı okuduysanız ilk iki kaydın verileri boş, ancak biz ilgili alanları güncelleyerek o boşlukları giderebiliriz. 

İlk olarak KelimeController'da bir Guncelle adında iki tane action metot yazalım:

    [HttpGet]
    public async Task<IActionResult> Guncelle(int? id)
    {
      if (id == null)
        return NotFound();

      return View(await _context.Kelimes.FirstOrDefaultAsync(o => o.Id == id));
    }

    [HttpPost]
    public async Task<IActionResult> Guncelle(Kelime kelime)
    {
      if(kelime == null)
        return NotFound();


      Kelime? kayitliKelime = _context.Kelimes.FirstOrDefault(o => o.Id == kelime.Id);

      if (kayitliKelime != null)
      {
        kayitliKelime.SKelime = kelime.SKelime;
        kayitliKelime.SAnlam = kelime.SAnlam;

        await _context.SaveChangesAsync();
        return RedirectToAction("Listele");
      }

      return NotFound();
    }
  }
}
Get metotu olarak çalışacak Guncelle için bir tane view ekleyelim(Guncelle.cshtml). Ekle.cshtml dosyasındaki kodun aynısını bazı değişiklikler yaparak kullanıyorum:
@model OgrenKelime.Models.Kelime
@addTagHelper*, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
@{
  ViewData["Title"] = "Kelime Güncelle";
  Layout = "~/Views/_Layout.cshtml";
}
@{
  <h1>@ViewData["Title"]</h1>
  <form method="post" action="Guncelle">
    <div class="row">
      <input hidden asp-for="Id" />
      <div class="col">
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Kelimeyi yaz.." asp-for="SKelime">
      </div>
      <div class="col">
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Kelimenin anlamı.." asp-for="SAnlam">
      </div>
      <div class="col">
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Güncelle</button>
      </div>
    </div>
  </form>
}

Kayıtları listelerken aynı zamanda o satırların içerisine buton koyabiliriz(Listele.cshtml):

@model IEnumerable<OgrenKelime.Models.Kelime>
@addTagHelper*, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
@{
  ViewData["Title"] = "Kelime Listesi";
  Layout = "~/Views/_Layout.cshtml";
}
@{
  <h1>@ViewData["Title"]</h1>
  <table class="table table-striped">
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">Kelime</th>
        <th scope="col">Anlamı</th>
        <th scope="col">Kayıt Tarihi</th>
        <th scope="col">İşlemler</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      @foreach (var item in Model)
      { 
        <tr>
          <td>@item.SKelime</td>
          <td>@item.SAnlam</td>
          <td>@item.DtKayitTarihi</td>
          <td>
            <a asp-action="Guncelle" asp-route-id="@item.Id">Güncelle</a>
          </td>
        </tr>
      }
    </tbody>
  </table>
}
Testimizi yapalım:
MVC Kayıt Güncelleme

İşlem başarılı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder