REST API Nedir?

REST API, web uygulaması üzerinden sunucu ile iletişim kurmamıza olanak sağlar.

Açılımı, REpresentational State Transfer.

REST bir mimaridir ve bu mimariyi kullanan uygulama ve servislere RESTFUL API denir.

REST API ile yaptığımız işlemleri CRUD üzerinden tanımlayabiliriz. (Create, Read, Update ve Delete). Bu işlemler REST API'da HTTP metotları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu metotlar:

  • POST (create)
  • GET (read)
  • PUT (update)
  • DELETE (delete)
HTTP protokolüne Request olarak yukarıdaki işlemlerden biri seçilir. Aynı zamanda değişiklik yapılacak nokta belirtilir ve yapılan işleme göre gerekli parametre eklenir. Bunun sonucunda eğer Request sunucu tarafından doğrulanırsa buna uygun sonuç response olarak döndürülür. Örneğin bir veriyi güncellemek istersek PUT işlemi kullanılarak güncellenmek istenen nokta id ile belirtilir ve verilen parametre ile güncellenmesi için request gönderilir. Eğer sunucu bu request'i sorunsuz hallederse response olarak 200 (OK) durum kodunu geri döndürür. Yani güncelleme başarıyla gerçekleşti. Request durumuna göre çeşitli HTTP durum kodları mevcuttur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder