Python ile Dosya Oluşturma

Yeni bir proje dosyası oluşturalım. Main.py adında bir dosya oluşturulalım. Python ile dosya oluşturmamız için gerekli fonksiyonu yazalım. Fonksiyon ismini dosyaOlustur olarak belirledik.

Şimdi belli bir aşamada kodlarımızı yazalım. Ayrıca main.py dosyasının main yani ana dosya olduğunu belirtmek için if __name__ == '__main__': koşullu ifadesi yazılmaktadır. Bu sayede dosya çalıştırıldığında direkt olarak bu koşullu ifade altında yer alan fonksiyonlar çalıştırılmış olacaktır.
def dosyaOlustur(ad):
  pass

if __name__ == '__main__':
  dosyaOlustur("deneme")
Dosya işlemleri için os modülünden path sınıfını kullanmamız gerekli:
from os import path
dosyaOlustur fonksiyonunda aşağıdaki geliştirmeler yapılır. Öncelikle parametre olarak dosya adını alıyoruz. Ayrıca bu ad ile oluşturulmuş bir dosya varsa kontrol ediliyor ki bunu path.isFile ile yapıyoruz.
def dosyaOlustur(ad):
  if path.isfile(ad):
    print("Bu ad ile oluşturulmuş dosya zaten mevcut")
  else:
    file = open(ad, "w")
    file.write("merhaba")
    file.close()
    print("dosya olusturuldu")
Program çalıştırıldıktan sonra deneme adında dosya, program dosyamızın bulunduğu dizinde yazılacaktır. Eğer bu ad ile oluşturulmuş bir dosya var ise uyarıda bulunacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme