C++ Matrisleri Toplama ve Çıkarma

Matrislerde toplama ve çıkarma işlemi C++ ile aşağıdaki gibi koda dönüştürülmüştür. Her iki matrisin tüm elemanları kullanıcı tarafından girilmekte olup daha sonrasında bu elemanlar karşılıklı olarak toplanıp, sonuç matrisine yazdırılmaktadır ve ekran çıktısı elde edilmektedir.
#include <iostream>

int main(){

  toplama_cikarma("topla");
  
  return 0;
}

void toplama_cikarma(std::string islem){
  int m, n;
  std::cout << "m: ";
  std::cin >> m;
  std::cout << "n: ";
  std::cin >> n;
  float a_matris[m][n];
  float b_matris[m][n];
  float sonuc_matris[m][n];

  
  for(int i=0; i < m; i++){
    for(int j=0; j < n; j++){
      std::cout << "A matrisi[" << i+1 << "][" << j+1 << "] = ";
      std::cin >> a_matris[i][j];
    }
  }

  std::cout << std::endl;
  
  for(int i=0; i < m; i++){
    for(int j=0; j < n; j++){
      std::cout << "B matris[" << i+1 << "][" << j+1 << "] = ";
      std::cin >> b_matris[i][j];
    }
  }
  if(islem == "topla"){
    for(int i=0; i < m; i++){
      for(int j=0; j < n; j++){
        sonuc_matris[i][j] = a_matris[i][j] + b_matris[i][j];
        std::cout << sonuc_matris[i][j] << " ";
      }
      std::cout << std::endl;
    }
  }else if(islem == "cikar"){
    for(int i=0; i < m; i++){
      for(int j=0; j < n; j++){
        sonuc_matris[i][j] = a_matris[i][j] - b_matris[i][j];
        std::cout << sonuc_matris[i][j] << " ";
      }
      std::cout << std::endl;
    }    
  }
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme