C++ Bir Matrisin Determinantını Hesaplama

Bir matrisin determinantını hesaplayan programın kodu aşağıdaki gibidir. Program öncelikle hesaplanacak olan matrisin boyutunu istemektedir. (örnek: matris 5x5 ise boyut 5'tir) Sonrasında ise kullanıcıdan matrise ait tüm elemanların değerlerinin girilmesi istenmektedir. Devamında determinant_hesapla() fonksiyonuna argüman olarak girilen matris gönderilmektedir ve determinant hesaplanmaktadır, elde edilen sonuç geri döndürülmektedir:
#include <iostream>

void determinant();
float determinant_hesapla(float (*T1)[50], int);

int main(){
  determinant();
  
  return 0;
}

void determinant(){
  int m;
  std::cout << "m (mxm): ";
  std::cin >> m;
  float matris[50][50];

  float determinant;
  
  for(int i=0; i < m; i++){
    for(int j=0; j < m; j++){
      std::cout << "matris[" << i+1 << "][" << j+1 << "] = ";
      std::cin >> matris[i][j];
    }
  }
  std::cout << "Matrisin Determinantı: ";

  determinant = determinant_hesapla(matris, m);
  std::cout << determinant << std::endl;
}

float determinant_hesapla(float matris[50][50], int boyut){
  if(boyut == 1){
    return matris[0][0];
  }

  float yeni_matris[50][50];

  float determinant = 0; // 0'da başlatıldı
  int m, n, sutun;
  float isaret = 1;

  for (int sutun = 0; sutun < boyut; sutun++)
  { 
    m = 0;
    n = 0;
    for(int i = 0; i < boyut; i++){
      for (int j = 0; j < boyut; j++)
      {
        yeni_matris[i][j] = 0;
        if(i!=0 && j!=sutun){

          yeni_matris[m][n] = matris[i][j];
          if(n < (boyut-2)){ // satır sonunda değilse sütunu arttır
            n++;
          } 
          else{
            m++; // 1. sütuna dön ve satır satır ilerle
            n = 0;
          }
        }
      } 
    }
    determinant = determinant + isaret * (matris[0][sutun] * determinant_hesapla(yeni_matris, boyut-1));
    isaret = isaret * (-1);
  }
  return determinant;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme