Node.js Modül Oluşturma

Node.js kullanırken kendi yazdığımız modülleri oluşturmak gerekecek. Bunun için kısa bir örnek yapalım. 

matrix.js adında bir dosya oluşturdum. İçerisinde matris hesaplamaları yapacak bir modül olacak, örneğin iki matrisin toplanması gibi. 
const matrix = {
  summation: function(matrix_1, matrix_2){
    let result = [];
    for (let i = 0; i < matrix_1.length; i++) {
      for (let j = 0; j < matrix_1[i].length; j++) {
        result[i][j] = matrix_1[i][j] + matrix_2[i][j];
      }  
    }
    return result;
  }
};
main.js dosyasında matrix'i modül olarak kullanmak için aşağıdaki gibi ekliyorum:
const matrix = require('./matrix.js');

var mat1 = [
  [12, 3, 5],
  [2, 34, 1],
  [4, 41, 28]
];

var mat2 = [
  [56, 3, 6],
  [11, 5, 4],
  [3, 66, 7]
];
Kodda iki tane matris tanımlandı ve bunlar summation fonksiyonu ile toplanacak. Ancak summation metotunu kullanamıyoruz. Bunun nedeni matrix'i sisteme modül olarak tanıtmamamızdan kaynaklıdır. matrix.js dosyasına girilir ve module.exports = matrix satırı eklenmelidir.
const matrix = {
  summation: function(matrix_1, matrix_2){
    let result = [];
    for (let i = 0; i < matrix_1.length; i++) {
        result[i] = [];
      for (let j = 0; j < matrix_1[i].length; j++) {
        result[i][j] = matrix_1[i][j] + matrix_2[i][j];
      }  
    }
    return result;
  }
};

module.exports = matrix
main.js içerisinde aşağıdaki kodu çalıştırılır:
console.log(matrix.summation(mat1, mat2));
Elde edilen sonuç:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme