JavaScript Hoisting

JavaScript'in diğer programlama dillerine göre çalışması biraz daha farklıdır. Hoisting bu duruma örnek kavramlardan bir tanesidir. 
console.log(i)
Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda aldığımız hata ReferenceError: i is not defined olacaktır. Fakat koda aşağıdaki gibi ekleme yaparsak:
console.log(i)
var i;
Elde edilen sonuç undefined olacaktır. Böyle bir durum Java, C# ya da C++ programlama dillerinde mümkün değildir. Bu durum tamamen JavaScript Engine ile alakalı. 

Fonksiyonların kullanımına bağlı olarak hoisting kavramı geçerli olabilir ya da olmayabilir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme