SQL'de Where Kullanımı

SQL'in Where ifadesinden bahsedeceğiz. Where ifadesi ile verilerde filtreleme yapabiliyoruz. Yine örneklere Sakila veritabanı üzerinden devam edeceğiz. payment tablosunda yer alan amount değerlerinin 1.0'dan küçük değerleri seçmek istiyorum:
SELECT * FROM payment WHERE amount < 1.0
SQL'de Where Kullanımı
Bilinmesi gereken operatörler:
Operatör Kullanımı
> Büyüktür
< Küçüktür
>= Büyük eşit
<= Küçük eşit
= Eşittir
!= Eşit değildir
<> Eşit değildir
Bu operatörleri kullanarak istenilen arama işlemlerini uygulayabilirsiniz. Şimdi sıra çoklu arama işlemlerine geldi. Bu işlemlerde kullanacağımız operatörler ise AND ve OR operatörleridir. AND sadece tüm durumlar 1 olduğunda 1 sonucunu vermektedir. OR ise sadece tüm durumlar 0 olduğunda 0 sonucunu verir. Sanırım özetleyebileceğim en kısa şekilde özetledim. 😐 Şimdi bu operatörlerin örnekler üzerinde kullanımını görelim:
SELECT * FROM payment WHERE amount < 1.0 AND payment_date > '2006-01-01'
SQL'de Where Kullanımı
Yukarıda yaptığımız işlem hem amount değeri 1'in altında olanları hem de tarihleri 01/01/2006 tarihinden sonra olanları getirmektir. Ancak biz burada AND yerine OR kullansaydık elde edeceğimiz görüntü aşağıdaki gibi olurdu:
SQL'de Where Kullanımı
AND ve OR operatörlerini beraber kullanabiliriz. Ancak işlem önceliğine dikkat edilmelidir. AND operatörü OR operatörüne göre işlem önceliğine sahiptir.

Bir diğer bilmemiz gereken şey ise NOT operatörü:
SELECT * FROM payment WHERE NOT amount < 1.0
SQL'de Where Kullanımı
Yapılan sorguya göre tam tersi olan verilen listelenmiş oldu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme