SQL Select Sorgusu Detaylı İnceleme

SQL Select Sorgusu Kullanımı yazısında nasıl select sorgu yapılacağına dair temel olarak bazı bilgiler vermiştik. Bu yazıda ise SELECT ifadesinin daha çok üzerinde duracağız.

Sorgusu ile belirli sütunları çağırabiliyorum:
SELECT actor_id, first_name FROM actor
Sütun olarak en solda first_name sütunun gelmesini aşağıdaki sorguda olduğu gibi sağlayabiliriz:
SELECT first_name, actor_id FROM actor
SQL Select Sorgusu Detaylı İnceleme Bu kez veritabanından farklı bir tablo çağıralım:
SELECT * FROM payment
SQL Select Sorgusu Detaylı İnceleme
Görüldüğü gibi tablolar listelendi. Bu tablolardan bazılarını çağırmak istiyorum ve bir tanesinde ise aritmetik işlem yapmak istiyorum:
SELECT paymen_id, customer_id, amount, amount * 3, amount + 5 FROM payment
Sorgu sonucunda karşımıza çıkan verilen aşağıdaki gibidir:
SQL Select Sorgusu Detaylı İnceleme
Eğer yazılan sorgunun uzun olduğunu düşünüyorsanız, syntax olarak şu şekilde yazabiliriz:
SELECT 
    payment_id, 
    customer_id, 
    amount, 
    amount * 3, 
    amount + 10 
FROM payment;
Aritmetik işlemleri gerçekleştirirken işlem önceliğine dikkat etmeliyiz. Bu durumda parantez kullanabiliriz. Ayrıca mod alma, bölme, çıkarma gibi aritmetik işlemleri de hesaplayabiliriz.

Farkındaysanız eğer hesaplamalar sonucu karşımıza çıkan tablo isimleri amount * 3 ve amoun +5 şeklinde. Bu tablolara isimler AS ifadesi ile isimler verebiliriz:
SELECT payment_id, customer_id, amount, amount * 3 AS carpma_sonucu, amount + 5 AS 'toplama sonucu' FROM payment;
SQL Select Sorgusu Detaylı İnceleme
Yukarıda görüldüğü gibi isimler verilmiş oldu. Tırnak içine almazsak kelimeler arası boşluk koyamadığımız için underscore kullanılır. Tırnak içine alırsak boşluk bırakabiliriz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme