İlk Program - Rust Programlama

Rust programlama dili ile ilk programımızı yazacağız. İlk olarak projeler adında bir klasör oluşturalım ve içinde tekrar ilkuygulama adında bir klasör oluşturalım. ilkuygulama klasöründe ise main.rs adında .rs uzantılı olacak şekilde bir dosya oluşturalım. main.rs dosyasında Rust programlama dilini kullanarak yazdığımız kodlar yer alacak.
fn main(){
    println!("İlk program.");
}
Rust program kodu kaydedilir. Sıra programı çalıştırmaya geldi. Terminal açılır ve ilkuygulama dizinine kadar cd komutu ile gidilir. Terminale aşağıdaki komutlar sırasıyla yazılır. rustc komutu ile program kodu derlenir.
> rustc main.rs
> ./main
İlk program.
Derlenen program ilkuygulama klasöründe iki tane dosya oluşturmuştur. Bu dosyalar, main.exe ve main.pdb dosyalarıdır. main.exe çalıştırılabilir dosyadır ve bu dosya sayesinde programımızı çalıştırdık. Çalıştırma komutunu ./main yazarak gerçekleştirdik.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme