SQL Select Sorgusu Kullanımı

MySQL Workbench'i açtığımızda Schemas bölümünde elimizde olan hazır veritabanlarını görebilirsiniz. Ders uygulamasında kullanacağım veritabanı ise sakila adında bir veritabanıdır. Sakila, MySQL'in örnek veritabanlarından biridir.

Aşağıdaki resimden anlaşılacağı üzere herhangi bir veritabanı seçili durumda değil.
SQL Select Sorgusu Kullanımı
Bir veritabanında sorgu yapabilmemiz için ilk önce onu kullanıma açmalıyız. Query bölümünde aşağıdaki komut yazarak sakila veritabanını kullanıma açıyoruz.
USE sakila;
Bu kodu yazdıktan sonra yıldırım ⚡ işaretine tıklanır ve yazılan kod çalıştırılmış olur. Bu işlemden sonra sakila isimli veritabanın kalın punto olarak değiştiği görülecektir.

Sıra SELECT sorgusunu çalıştırmaya geldi. İlk olarak hangi tablodan seçme işlemi yapacağını belirlemek gerekiyor. Ben actor tablosundan verileri seçmek istiyorum. Aşağıdaki komutu yazıyorum:
SELECT * FROM actor
Buradaki yıldız işareti, tabloya ait tüm sütunları getir anlamına gelmektedir. Sorgu çalıştırıldığında aldığımız sonuç aşağıdaki gibidir:
SQL Select Sorgusu Kullanımı
Sadece belirli sütunları çağırmak istersek yapmamız gereken sorgu:
SELECT actor_id, first_name FROM actor;
Bu sorgu sonucunda sadece actor_id ve first_name sütunlarına ait bilgiler karşımıza gelecektir. Peki belirli bir veriyi seçmek istersek ne yapmalıyız, örneğin 5 değerini taşıyan actor_id'ye ait tüm sütun bilgilerini getirelim:
SELECT * FROM actor WHERE actor_id = 5;
Bu işlemi yapabilmek için WHERE deyimini ilave ettik. Bu kez sadece actor_id ve first_name çağırılarak, first_name değerlerinin alfabetik sırayla sıralanmasını istiyorum. Bunun ORDER BY deyimi kullanılır:
SELECT actor_id, first_name FROM actor ORDER BY first_name;
Tüm aktörlerin isimleri alfabetik sıraya göre karşımıza listelenmiş olarak çıkmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme