Python - Döngüler

Döngü yapısına girmeden önce döngü kelimesi ne anlama gelmektedir, ona bakalım. TDK'da ki anlamına baktığımızda "herhangi bir olayın birden fazla tekrarlanması" şeklinde tanımlanmıştır. Programlamada da döngüler aynı işlevi gerçekleştirmektedir.

Yapılacak bir işi birden fazla kez döngü kullanımı sayesinde gerçekleştirebiliriz. Örneğin, en basitinden ekrana on kere "Merhaba" yazısını yazdırmak gibi. Ekrana yazma komutunu on kere yazmak yerine bir kere yazıp döngü yapısı içine koyup on kere tekrarlanmasını sağlayabiliriz.

Python'da kullanılan iki tip döngü vardır. Bunlar:
 • for döngüsü: Bu döngü, liste ve string üzerinde yineleme yapılabilir.
 • while döngüsü: Koşul True olduğu sürece, kod gövdesinde yer alan kodu çalıştırmaktadır.
Her iki döngü yapısıyla ilgili birer örnek yapalım. İlk olarak for döngüsünü kullanalım. Ekrana yatay olarak on tane 'döngü' kelimesini yazdırmak istiyorum:
for i in range(10):
  print("döngü", end=" ")
Print komutunun ikinci parametresi olan end içinde değişiklik yaptık. Bu sayede 'döngü' kelimeleri dikey olarak değil, tek bir satırda yan yana dizilmiş oldu. range() fonksiyonu Python default fonksiyonlarındandır. Bu fonksiyon, belli aralıkta verilen sayıların listelenmesini sağlamaktadır.

for döngüsü yerine şimdi de while döngüsünü kullanalım. while döngüsü, koşul sağlandığı sürece kendi içinde dönmeye devam edecektir. Örneğin bu kez dikey olarak on tane 'döngü' kelimesi yazdırmak istiyoruz. Bunun için aşağıdaki gibi bir kod yazarız:
sayac = 0
while sayac < 10:
  print("döngü")
  sayac += 1
Yukarıda görüldüğü gibi ilk olarak sayac isminde bir değişken tanımlandı. Bu değişken döngü içerisinde bir arttırılarak her döngü başında kontrol edilir, eğer sayac değeri on sayısından küçükse True değeri döner ve döngü çalışmaya devam eder, sayac değeri büyükse döngü sonlandırılır.

İç İçe Döngüler

Döngüler aynı zamanda iç içe kullanılabilir. Bir döngü içerisinde başka bir döngü yer alabilir. Bu duruma örnek olması açısından bu kez hem yatay hem de dikey olarak  on tane 'döngü' kelimesini ekrana yazdıralım:
sayac = 0
while sayac < 10:
  for i in range(10):
    if i==9:
      print("döngü")
    else:
      print("döngü", end=" ")
  sayac += 1
Ekranda düzgün görünmesi için for döngüsü içerisinde koşul ifadeleri kullanıldı. Sonuç olarak elde ettiğimiz görüntü aşağıdaki gibidir:
Python - Döngüler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme