Python - Değişkenler ve Veri Tipleri

Python programlama dili diğer dillere nazaran çok daha farklı bir yapıda olduğundan ilk uygulama yazısında bahsetmiştik. Python, object-oriented (nesne yönelimli) bir programlama dilidir. Python'da bilmeniz gereken en önemli şey "her değişkenin bir nesne" olduğu gerçeğidir.

Python'da değişken tanımlama veya değişken türünü bildirme gibi bir zorunluluk yoktur. Ancak bu durum bir değişkenin türü olmadığı, anlamına gelmiyor. Bu yazıda ele alacağımız en çok bilinen birkaç veri türünü ele alacağız. Bu türler şunlardır:

  • integer
  • float
  • String
integer veri tipi, değer olarak tam sayı alırlar. float veri tipi, kesirli sayıları ifade eder. String veri tipi ise karakter dizinini ifade eder.
# integer -> yorum satırı
tamSayi = 1
print(tamSayi)

# float
kesirliSayi = .3
print(kesirliSayi)

# String
karakterDizini = "merhaba" 
print(karakterDizini)
String tipinde değer atarken çift tırnak yerine tek tırnak da kullanılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder