OpenGL Geliştirme Ortamı Kurulumu - Visual Studio 2019

Visual Studio 2019 açılır. File > New > Project diyerek yeni bir proje oluşturulur. Empty Project seçilir ve proje OpenGL1ST olarak adlandırıldı. Proje oluşturulduktan sonra açılır.

Solution Explorer sekmesinde proje dosyalarında Source Files bölümüne Add > New Item ile boş bir .cpp dosyası eklenir. Bu dosyayı main.cpp olarak adlandırdık.

Şimdi sıra GLFW adlı kütüphaneyi kullanmaya geldi. Bu kütüphaneyi kullanabilmek için https://www.glfw.org/download.html adresine gidilir. Visual Studio 2019 programını 32 bit olarak kurduğum için 32-bit Windows binaries butonuna tıklayarak gerekli dosyayı indirdim.

İndirilen dosyada (glfw-3.3.bin.WIN32) include ve lib-vc2019 klasörleri bizim kullacağımız klasörler. Visual Studio sürümünüz ne ise ona uygun klasörü kullanacaksınız.

C:..\glfw-3.3.bin.WIN32\lib-vc2019 dosyasına girilir. glfw3.lib adlı dosyası kopyalanır. Sonrasında bilgisayarın Belgeler klasörüne girilir. OpenGL adında bir klasör oluşturulur. O klasör içine tekrar lib ve include adında iki tane klasör oluşturulur. lib klasörüne kopyalanan glfw3.lib dosyası yapıştırılır.

C:..\glfw-3.3.bin.WIN32\include dosyasındaki GLFW klasörü Belgelerde oluşturduğumuz C:\Users\gurb\Documents\OpenGL\include klasöre yapıştırılır.

Bu işlemlerin doğru bir şekilde yapıldığından emin olduktan sonra GLAD adlı kütüphaneyi indireceğiz. https://glad.dav1d.de/ adresine gidilir. Kullanılan ekran kartının OpenGL sürümüne uygun şekilde gl version seçilebilir. Benim kullandığım ekran kartı OpenGL sürümü 4.4 olduğu için gl sürümü 4.4 olarak seçtim. Ayarlar aşağıdaki gibi yapıldıktan sonra Generate butonuna tıklanır.

OpenGL Geliştirme Ortamı Kurulumu Visual Studio 2019
Açılan sayfada glad.zip dosyası indirilir. glad klasörü içinde include ve src olmak üzere iki tane klasör vardır. include klasörü içindeki klasörleriC:\Users\gurb\Documents\OpenGL\include adresine eklenir. src klasörü içindeki glad.c dosyasını ise projemizdeki Source Files bölümünde yer
alan main.cpp dosyasının yanına ekliyoruz.

OpenGL Geliştirme Ortamı Kurulumu Visual Studio 2019


Visual Studio'da Project > Properties sekmesine girilir. Açılan pencerede VC++ Directories sekmesinden Include Diretories kutucuğunda dropdown menü ile <Edit ..> açılır. Açılan pencerede  New Line butonuna tıklanır ve Belgeler klasöründe oluşturduğumuz OpenGL klasöründeki include dosyası aşağıdaki resimde olduğu gibi eklenir. Ekleme yapıldıktan sonra OK butonuna tıklanır.

OpenGL Geliştirme Ortamı Kurulumu Visual Studio 2019


Yine aynı pencerede yer alan Library Directories'te dropdown menü ile <Edit..> açılır. Yukarıda olduğu gibi bu kez include klasörü yerine lib(C:\Users\gurb\Documents\OpenGL\lib) klasörü çağırılır ve OK butonuna tıklanır. VC++ Directories içindeki işlemler bitti. Yan panelden Linker sekmesi açılır. Input bölümüne tıklanır. Additional Dependencies kısmında açılır menüden <Edit..> açılır ve textbox kısmına opengl32.lib ve glwf3.lib kütüphaneleri yazılır. Yazıldıktan sonra OK butonuna tıklanır ve Properties penceresinde de işimiz bittiği için Apply(Uygula) yapılıp OK butonuna tıklanır.

OpenGL Geliştirme Ortamı Kurulumu Visual Studio 2019

Bu işlemlerden sonra örnek bir kod kullanılacak. Bu kodu main.cpp dosyasına yazıp veya yapıştırıp build yaparak çalıştırılır. Eğer herhangi bir hata vermiyorsa ve istenilen boyutta küçük siyah bir pencere karşımıza çıkarsa kurulum başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir.
#include <glad/glad.h>
#include <GLFW/glfw3.h>

#include <iostream>

int main()
{
 glfwInit();

 GLFWwindow* window = glfwCreateWindow(640, 480, "Hello OpenGL", NULL, NULL);
 if (window == NULL)
 {
  std::cout << "Failed to create GLFW window" << std::endl;
  glfwTerminate();
  return -1;
 }
 glfwMakeContextCurrent(window);
 
 if (!gladLoadGLLoader((GLADloadproc)glfwGetProcAddress))
 {
  std::cout << "Failed to initialize GLAD" << std::endl;
  return -1;
 }

 while (!glfwWindowShouldClose(window))
 {
  glfwSwapBuffers(window);
  glfwPollEvents();
 }

 glfwTerminate();
 return 0;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme