C++ Yorum Satırları

Yorum satırları, programın çalışmasını etkilemez. Fakat kullanılması programcılar için önemli ve bir ihtiyaçtır. Program kodu içerisinde hatırlatmalarda bulunmak, bir komutun ne yaptığını yorum içerisinde belirtmek ileriki zamanlarda programcıya kolaylık sağlar.

C++ dilinde açıklama satırı oluşturmak için iki yöntem vardır.
//yorum satırı
/*yorum blok*/
// ile açılan yorum tek satır yorumdur. /* ile başlayan ve */ ile biten yorum çok satırlı olabilecek şekilde kullanılabilir.
#include <iostream>

/*
blog: kodaylak
*/

int main(){
    //ekrana merhaba yazar
    std::cout << "merhaba";
    return 0;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme