C++ Bir Programın Yapısı

Programlama yapabilmek için programın yapısını bilmek gerek. Hello World uygulama kodunu inceleyerek temel olarak program yapısını anlayabiliriz.
#include <iostream>

int main(){
    //ekrana merhaba yazar.
    std::cout << "merhaba";
    return 0;
}
#include <iostream>: #(hash) işareti ile başlayan satırlar önişlemci komutu olarak okunur. #include komutu ile istenilen C++ kodunu programa başlangıçta dahil edilmektedir. Yukarıdaki kodda iostream kütüphanesi dahil edildi. iostream ile veri giriş ve çıkış işlemleri yapılabilir. Bu kodda iostream kütüphanesini dahil etmeseydik, ekrana merhaba yazısı yazmayacak ve cout komutu derleyici tarafından bilinmediği için hata verecektir.

Boş satır: Boş satırların programa herhangi bir etkisi yoktur. Derleyici tarafından dikkate alınmaz. Kodun okunabilirliğini arttırır.

int main(): Programın ana fonksiyonudur. Program çalışmaya ilk buradan başlar. Fonksiyon konusuna bu yazıda değinilmeyecektir. Ancak temel olarak bilinmesi gerekenler int isteğe bağlı kullanılmak üzere fonksiyon tipi, main fonksiyon adı, () parametre kısmı.

{ }: Yukarıdaki kodda görüldüğü üzere bu süslü parantezler main fonksiyonunun kod alanını belirler. Fonksiyonun gövdesini oluşturur ve o fonksiyonun kod alanını sınırlar. { bu fonksiyonun kod alanın başlangıcı, } ise bitişidir.

std::cout << "merhaba";: C++ ifadesidir. Bir fonksiyon içerisinde sırası neyse o sırayla ifadeler çalışır. Bu deyim görüldüğü üzere üç tane bölümden oluşmaktadır. Birincisi, std::cout komutu, ekran çıktısı oluşturur. İkincisi << insertion operatörü, bu operatör sonrasında geleni std::cout'a ekler. Burada ise içerik, ekran çıktısı olmak üzere std::cout'a ekleniyor. Son kısım ise noktalı virgül ; işareti. Bu işaret ifadenin bittiği anlamına geliyor. Tüm deyimler nokyalı virgül ile bitmek zorundadır.

//ekrana merhaba yazar: // ile başlayanlara yorum veya açıklama satırı denir. Derleyici tarafından görülmezler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme