CodeBlocks'a GLFW Kütüphanesini Ekleme

CodeBlocks'da yeni bir proje oluşturulur. Console Application seçilir ve kullanılacak dil olarak  C++ seçilir. Projeye istenilen bir isim verilir ve ayarlar olduğu gibi bırakılıp proje oluşturulur. Proje oluşturulduktan sonra kontrol amaçlı program kodu build edilir ve çalıştırılır.

main.cpp dosyasındaki kod silinir ve glfw.org/documentation.html sayfasında da bulunan aşağıdaki örnek kod yapıştırılır:
#include <GLFW/glfw3.h>

int main(void)
{
  GLFWwindow* window;

  /* Initialize the library */
  if (!glfwInit())
    return -1;

  /* Create a windowed mode window and its OpenGL context */
  window = glfwCreateWindow(640, 480, "Hello World", NULL, NULL);
  if (!window)
  {
    glfwTerminate();
    return -1;
  }

  /* Make the window's context current */
  glfwMakeContextCurrent(window);

  /* Loop until the user closes the window */
  while (!glfwWindowShouldClose(window))
  {
    /* Render here */
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

    /* Swap front and back buffers */
    glfwSwapBuffers(window);

    /* Poll for and process events */
    glfwPollEvents();
  }

  glfwTerminate();
  return 0;
}
Kod build edildiğinde aşağıdaki hata alınır:
fatal error: GLFW/glfw3.h: No such file or directory|
Çünkü şu an glfw3.h dosyası projemize dahil değil. Oluşturulan proje dizinini açalım. Bu dizini birazdan kullanacağız. https://www.glfw.org/download.html adresine gidelim. 32-bit Windows binaries butonundan gerekli dosya indirilir. (❕ CodeBlocks 32-bit olarak yüklendiği için bu şekilde indirme gerçekleştirdim.) Dosya indirildikten sonra içerisinde yer alan iki klasörü kullanacağız bunlar include ve lib-mingw klasörleridir. Bu iki klasörü direkt olarak kopyalayıp, proje dizini içine yapıştırıyoruz.

CodeBlocks uygulama ekranına tekrar dönüyoruz. Üst menüden ProjectBuild Options... seçenekleri ile Project build options penceresi açılır. Açılan pencereden Search directories sekmesine girilir. Açılan bölümde ise Compiler sekmesine girilir ve Add butonuna tıklanır. Açılan pencereden proje dizini içinde yer alan include klasörü seçilir ve Ok butonuna tıklanır. Daha sonra tekrer Ok butonuna tıklayarak include klasörünü eklemiş oluruz. Projeyi build etmeyi denersek bu kez yukarıdaki aldığımız hata yerine çok daha farklı hatalar alındığı görülecektir. Sıkıntı yok kısacası, buraya kadar her şey iyi gitti.

Tekrar ProjectBuild Options... ile Project build options penceresi açılır. Açılan pencereden Search directories sekmesine girilir. Bu kez Linker sekmesi açılır. Add butonuna tıklanır ve proje dizininde yer alan lib-mingw klasörü seçilip, eklenir. Sonrasında Linker Settings sekmesine girilir. Link libraries kısmında resimde olduğu gibi glfw3, gdi32 ve opengl32 eklenir:
CodeBlocks'a GLFW Kurulumu

Ekleme yapıldıktan sonra Ok butonuna tıklanır. Proje yine build edilir ve başarılı bir şekilde gerçekleşti. Proje çalıştırılır ve karşımıza Hello World! başlıklı bir pencere çıkmalı. GLFW kütüphanesi başarılı bir şekilde projeye dahil edilmiş oldu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme