C++ Sabitler ve Literaller

Sabitler, değişmez değere sahip ifadelerdir. Aslına bakılırsa sabitler bir bakıma değişken yapısıyla aynıdır, tek farkı program içinde değerin değiştirilememesidir.

Temel veri tiplerinde sabitler tanımlamak mümkündür. Örneğin bir daire çevresini ve alanını hesaplayan program olsun. Bu işlemi yapan kod içerisinde pi sayısını kullanmak zorundayız. pi sayısı 3.14 alınsın. Aldığımız değere göre pi sayısı değişken bir değer olmadığı için sabit olarak tanımlamak daha sağlıklıdır. Buna göre float tipinde sabit yazmak yeterlidir.

Literaller

Literal, program içinde kullandığımız değişmeyen değerlerdir. Örneğin sayi = 12; kodundaki 12 tamsayı değeri bir literaldir.
Integer Literalleri
324
45
-12
Yukarıdaki sayılar integer değerlerini temsil eden sabitlerdir. Aynı şekilde decimal gibi octal(sekizlik) ve hexadecimal(on altılık) sayılarda interger literalleridir.
42 // decimal
052 //octal
x2A // hexadecimal
Örnek olarak diğer integer literalleri:
45u // unsigned int
78l // long
104L // long
83ul // unsigned long
Kayan noktalı Literaller (floating-point)
Kayan noktalı literallerden bazıları:
3.14159L // long double
6.02e23f // float 
123.456e-67 
Boolean Literalleri
İki tane boolean literali vardır ki bunlar C++ dilinin anahtar kelimeleridir.True, true değerini, false, false değerini temsil eder.
true değeri 1 sayısı ile eşit değildir, aynı şekilde false değeri 0 değeri ile eşit değildir.
Karakter Literalleri
Her karakter bir literaldir. Örnek olarak 's', '&', '23', '.' gibi karakterler, literaldir.

Sabit Tanımlama

const ile tanımlama
Sabit tanımlarken, değişken isminin const anahtar kelimesi yazılır.
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
  const int sayi1 = 2;
  int const sayi2 = 3;

  int toplam;

  toplam = sayi1 + sayi2;
  cout << toplam;

  return 0;
}
#define önişlemci komutu ile tanımlama
#include <iostream>

#define PI 3.14
#define I -1

using namespace std;

int main(){
  float alan;
  float r = 12.0;
 
  alan = PI*r*r;
  cout << alan;
 
  return 0;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme