C++ if else Yapısı

Kontrol ifadeleri, program ve kullanıcı açısından önemli bir faktördür. Kontrol ifadeleri ile kullanıcı odaklı olarak program sınırlandırılabilir ve doğru kullanım sağlanabilir. Örneğin bir sistem giriş paneli olsun. Sisteme girmek için doğru isim ve doğru şifreye ihtiyaç vardır. Eğer kullanıcı tarafından girilen isim veya şifre gerçek bilgilerle uyuşmuyorsa, sisteme giriş yapılamaz. İşte bu olayı kontrol ifadeleri ile sağlıyoruz. Aşağıda bu kontrol ifadelerinden bahsedilmiştir.

if deyimi

if deyimi, kontrol yapısıdır. Eğer koşul ifadesi doğru ise if bloğu içerisindeki kod çalışır, yanlış ise çalışmaz.
if(kosul){
//kod
}
Kısa bir örnek:
int yas;
const int LEGAL_YAS = 18;

if(yas >= LEGAL_YAS){
  cout << "Girebilirsiniz.";
}

if else

if else yapısı, koşul ifadesinin kontrol edilmesi sonrası eğer doğru ise if bloğu içindeki kod çalışır, eğer yanlış döndürüyor ise else bloğu içindeki kod çalışır. Yapısı şu şekilde:
if(kosul){
  //kod
}else{
  //kod
}
Yukarıdaki örneği devam ettirelim:
int yas;
const int LEGAL_YAS = 18;

if(yas >= LEGAL_YAS){
  cout << "Girebilirsiniz.";
}else{
  cout << "Giremezsiniz.";
}

İç İçe if else

İç içe if else yapısı, genelde birden fazla koşul veya program içinde seçim yapılması gerektiğinde kullanılır.
if(kosul){
  //kod
}else if(kosul2){
  //kod
}else if(kosul3){
  //kod
}else{
  //kod
}

Ternary Operatörü

Çok kısa bir koşul ifadesi de yazılabilir. İlk önce if yapısı ile olan örneği görelim:
int enBuyuk;
int a = 5;
int b = 7;

if(a>b){
  enBuyuk = a;
}else{
  enBuyuk = b;
}
Şimdi bu kodu ternary operatörü kullanarak yazalım.
enBuyuk = (a > b) ? a : b;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme