C++ Döngüler

Döngüler, bir kod bloğunun istenilen sayıda tekrarlaması için kullanılan yapılardır. C++ programlamada üç tane döngü tipi vardır:
 • for döngüsü
 • while döngüsü
 • do-while döngüsü

for döngüsü

for döngüsü, aşağıdaki yapıya sahiptir.
for(baslangic_Deger; kosul; artim/azaltim){
  //kod
}
Örneğin, 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını hesaplayan bir for döngüsü yazalım.
int toplam = 0;

for(int i=0; i<10; i++){
  toplam += 1;
  if(i==10)
    break; 
}
Sayacımız 0'dan başladı ve 1 artarak döngü içine girdi. Her tekrarda i değeri 10 sayısı ile karşılaştırıldı ve küçükse döngü devam etti, ama i sayısı 10 olduğu anda döngü biter ve toplam hesaplanmış olur.
Yukarıdaki örnekte for döngüsü içindeki kod tek satır olduğu için kod bloğu süslü parantez içine alınmadı. Tek satır kodları süslü parantez içine almak zorunlu değildir.

while döngüsü

while döngüsü, aşağıdaki yapıya sahiptir.
while (kosul){
  //kod
}
while döngüsü, for döngüsüne nazaran daha basit bir yapıya sahiptir. 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımını bulan while döngüsünü inceleyelim.
int carpim = 1;
int i = 1;

while(i <= 5){
  carpim *= i;
  i++;
}

do-while döngüsü

do-while döngüsünün yapısı aşağıdaki gibidir.
do{
  //kod
}while(kosul);
do-while döngüsü, for ve while döngüsüne kıyasla daha farklıdır. Çünkü koşul uygun olsada olmasada döngü içindeki kod bir defa kesin olarak çalışacaktır.
50'ye kadar olan pozitif tamsayıların toplamını bulan do-while döngüsünü inceleyelim.
int toplam = 0;
int i = 1;

do{
  toplam += i;
  i++;
}while(n <= 50);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme