C++ Değişkenler

Değişkenler bir değeri depolamak için kullanılan bellek bölümüdür.

Tanımlayıcılar

Geçerli bir tanımlayıcı bir veya daha fazla harf, sayı ve alt çizgiden (_) oluşabilir. Boşluk karakteri, simgeler ve noktalama işaretleri tanımlayıcı içinde olamaz. Tanımlayıcılar her zaman harf veya (_) ile başlar, ancak rakam ile başlayamaz.

Programcının kullanamayacağı tanımlayıcılar da vardır bunlar C++ diline ait anahtar kelimelerdir(keywords). Programcının kullanamayacağı anahtar kelimeleri buradan görebilirsiniz.
C++ case sensitive bir dildir. Yani büyük-küçük harf duyarlılığı vardır. Değişken olarak tanımlanan araba ve Araba veya ARABA gibi tanımlayıcılar aynı değişkeni ifade etmez, hepsi farklı değişkeni ifade eder.

Temel Veri Tipleri

Temel veri tipleri, çoğu sistem tarafından desteklenen temel değişken birimlerini temsil eden dille doğrudan uygulanan temel türlerdir. C++ dilinin temel türleri tabloda görülebilir:
Değişkenler signed veya unsigned olabilir. signed olan veri türleri negatif ve pozitif değer alabilirler, unsigned olanlar ise sadece pozitif değer alabilir.
Gruplar Veri Tipleri Boyut Değer Aralığı
Karakter Türleri char 1 Byte signed: -128 ile 127
unsigned: 0 ile 255
char16_t 2 Byte -32768 ile 32767
char32_t 4 Byte -2147483648 ile 2147483647
wchar_t - -
Integer Türleri short 2 Byte signed: -32768 ile 32767
unsigned: 0 ile 65535
int 4 Byte signed: -2147483648 ile 2147483647
unsigned: 0 ile 4294967295
long 4 Byte signed: -2147483648 ile 2147483647
unsigned: 0 ile 4294967295
Float-Point türleri float 4 Byte 1.17549e-038 ile 3.40282e+038
double 8 Byte 2.22507e-308 1.79769e+308
Değişken veri türünü yazarken int değer aralığını kısaltmak için short int sayi; olarak değişken tanımlansın. Ancak bu şekilde bir yazım yerine sadece short sayi; olarakta tanımlayabiliriz. Kısacası short ve long bir int türüdür.
Her gruptaki türlerin hepsi aynıdır, sadece değer aralığı farklılık göstermektedir. Her değişken türü belli bir byte kaplar. 1 Byte = 8 bit => 28 = 256

Değişken Tanımlama

C++ ile değişken bildirirken en başta veri tipini de belirmek gerekir. Veri tipi belirtmek, derleyicinin o değişken için bellekte ne kadar yer ayıracağını ve değerini nasıl yorumlayacağını bilmesini sağlar. C++ dilinde değişken şu şekilde tanımlanır:
int sayi;
char harf;
float pi;
Bir integer türünde tamsayı değer alacak sayi, char türünde harf ve float tipinde pi değişkeni tanımlanmıştır. Değişkenleri tanımladıktan sonra tekrar tekrar devamında kullanılabilir. Eğer aynı türde değişken tanımlama yapılacaksa bir tanımlamada birden fazla değişken tanımlaması yapılabilir:
int x, y, z;
Ayrı olarak da tanımlama yapılabilirdi. Anlaşılabilir olsun diye küçük bir toplama işlemi yapsın tanımlanan değişkenler:
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
  int s1, s2;
  int sonuc;

  s1 = 12;
  s2 = 4;

  sonuc = s1 + s2;

  cout << sonuc;

  return 0;
}

Değişken Başlatma

Değişken başlatmanın değişken tanımlamadan tek farkı, değişken tanımlaması yaparken aynı zamanda o değişkene değer vermektir. Değişken başlatmanın üç yolu vardır. Birincisi;
int sayi = 1;
İkincisi;
int sayi (1);
Üçüncüsü;
int sayi {1};

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme