Blender Texture Boyama

Blender'da nesne seçili olmak üzere, Timeline kısmında Shader Editör açılır:

 • New button çalıştırılır.
 • Image Texture eklenir.  (Shift + a)
 • Image Texture (color) → BSDF (Base Color) bağlanır.
 • Image Texture Open butonuna basılır ve eklenecek olan doku seçilir.
 • Mapping eklenir. (Shift + a)
 • Mapping (Vector) → Image Texture (Vector) bağlanır.
 • UV Map eklenir. (Shift + a)
 • UV Map (UV) → Mapping (Vector) bağlanır.
 • Nesne üzerindeki değişiklikleri net görebilmek için Sun(Gün ışığı) eklenir.
 • Nesnedeki parlaklığı kaldırmak için Shader Editörde BSDF'nin Specular parametresi 0 olarak ayarlanır.
 • Edit Mode'a geçilir. A ile tüm nesne seçilir ve U tuşu ile Unwrap işlemi uygulanır.
 • Shader Editörde eklediğimiz Mapping düğümünde Scale ayarı x: 10 ve y: 10 olarak ayarlandı.
 • Image Texture düğümü duplicate(shitf+d) edilir.
 • Mapping (Vector) → Image Texture (duplicate) (Vector) bağlanır.
 • Bu image texture düğümünde yeni bir doku eklenir.
 • Normal Map eklenir. (Shif+a)
 • Duplicate edilen image texture (Color) → Normal Map (Color) bağlanır.
 • Normal Map (Normal) → BSDF (Normal) bağlanır.
 • BSDF'nin sol tarafında yer alan eklenen düğümler topluca seçilir ve duplicate edilir.
 • Yukarı alınır ve sağ tarafına yeni bir Principled BSDF eklenir.
 • Yeni duplicate edilen image texture dosyaları için diğer texture resmi eklenir
 • Image Texture eklenir.  (Shift + a)
 • New butonuna tıklanır ve Mask 1 olarak adlandırılır.
 • Yukarı kısımdaki UV Map  (UV) → Mask 1 (Vector) bağlanır.
 • Invert eklenir. (Shift + a)
 • Mask 1 (Color)  →  Invert (Color) bağlanır.
 • Material Output düğümü biraz sağa sürüklenir ve bağlantı koparılır.
 • Mix Shader eklenir. (Shift + a)
 • Her iki BSDF (BSDF) →  Mix Shader (Shader) bağlanır.
 • Invert (Color) →  Mix Shader (Fac) bağlanır.
 • Mix Shader (Shader) →  Material Outpur (Surface) bağlanır.
 • Bu işlemlerden sonra Object Mode'dan Texture Paint'e geçilir.
 • Viewports Overlay açılır ve Texture Paint Opacity değeri 0 olarak ayarlanır.
 • Properties Paneli üzerinden Active Tool and Workspace Settings paneline girilir.
 • Mask 1 seçilir ve F tuşu ile boyama aracının boyutu istenen boyutta ayarlanır.
 • Boyama gerçekleştirilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme