Blender Pivot Noktalar

Bir nesne veya yüzeyi döndürürken, boyutlandırırken işlemi daha da kolaylaştırmak için pivot noktası değiştirilebilir. Pivot noktasını aşağıdaki resimde olduğu gibi değiştirebiliriz. Pivot noktası için eksen noktası diyebiliriz. Başlangıç sahnesinde pivot noktası küp nesnesinin merkezidir. Nesneyi R ile döndürmeye başladığımızda bu noktaya göre nesne dönmeye başlar.


Pivot noktalarının kullanımını anlamak için sahneye iki tane daha küp ekleyelim. Median Point seçeneği seçili olmak üzere sadece iki tane küp nesnesini seçelim. Sonrasında bu küpleri döndürelim. İşlemde görüleceği üzere dönme noktası, nesnelerin yoğunluğuna bağlı olarak belirlenmektedir. Yazının devamında ne denilmek istendiği anlaşılacaktır.

Pivot noktasını, Bounding Box Center olarak değiştirelim. İki nesne yine aynı noktadan döndürülmeye başlanacaktır. O zaman Median Point ile Bounding Box Center arasındaki fark nedir? Bunu anlamak için yeni bir sahne oluşturup, aşağıdaki gibi bir tane küp ve belli uzunlukta üç çubuğu ekliyoruz.

Aşağıdaki resimde pivot noktası olarak Bounding Box Center seçili. Dört nesnenin merkez noktalarına bakarsak eğer hepsi dönme noktasına eşit uzaklıkta diyebiliriz.😕 (Aslında değil)
Pivot noktasını Median Point olarak ayarlarsak, dönme noktası bu kez çoğunlukta olan merkez noktalarına daha yakındır.

Diğer pivot noktalarını denemek için tekrardan üç tane küp nesnesi oluşturulur. Pivot noktası Active Element olarak ayarlıyken dönme noktası son seçilen nesnenin merkezi noktası olarak ayarlanır.

Pivot noktası eğer 3D Cursor olursa dönme noktası 3D cursorun olduğu konum olmaktadır. 3D cursor ile neresi işaret edilirse orası dönme noktası olarak kabul edilir.

Individual Points ise tüm seçili nesnelerin merkezi noktaları kendilerinin dönme noktası olur.Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme