Blender Edit Mode Kullanımı

Blender 2.8 sürümünde edit mode ile alakalı temel bilgileri buraya ekliyorum:

 • Edit mode'a geçmek için Tab kullanılır.
 • Edit mode ile nesnenin kendisi düzenlenebilir hale gelmektedir.
 • Nesne üzerinde düzenlemeler yapmak için kullanılan üç ayrı seçim seçeneği vardır. Bunlar; vertex select, edge select ve face select.
 • Vertex select ile nesnenin köşe noktaları seçilebilir. Edge select ise bu köşe noktalarının oluşturduğu kenarları temsil eder. Face select ise nesnenin köşe ve kenar birleşiminden olan yüzü temsil eder.

 • L-Shift + LMB ile aynı anda üç seçeneği seçip kullanabiliriz.
 • Seçim işleminden sonra G ile seçilen kısım posizyon alabilir ve buna göre nesnenin görünümü değişebilir. S ile seçilen kısım boyutlandırılabilir. R ile seçilen kısım döndürülebilir.
 • Edit mode aktifken bu select işlemleri arasında 1, 2, ve 3 tuşları ile geçiş yapılabilir.
 • E tuşu ile nesne üzerinde önemli değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikler select işlemlerine göre farklı sonuçlar vermektedir.

 •  Vertex select işlemi sırasında nesneye ait seçilen herhangi bir nokta dış uzayda büyütülüp üç LMB ile yeni noktalar oluşturulup sonrasında bu noktaların hepsi seçilen F tuşu ile yeni bir face oluşturulabilir. Her yeni nokta E tuşu ile oluşturulmuştur. Yukarıdaki resimde üçgen bu şekilde yapılmıştır.
 • Küpten oluşturulan yeni dikdörtgen prizmalar ise face select aktiften E tuşu ile gerçekleştirilmiştir. Bu işlemde herhangi bir face seçili olmalıdır.
 • Edge select aktifken herhangi seçilen kenar E tuşuna basıp uzatılarak yeni faceler oluşturulabilir. Yukarıdaki kıvrım ise bu şekilde gerçekleştirilmiştir.
 • Edit mode sırasında nesne içerisine yeni şekiller eklenebilir. Shift+A kombinasyonu ile herhangi farklı nesneler eklenebilir ve nesne ile bir bütün haline getirilebilir. Sonrasında bu eklenen nesneye ait özellikler sol altta yer alan açılır pencereden düzenlebilir ve konumu ayarlanabilir.1 yorum: