Blender Edit Mode Kullanımı

Blender 2.8 sürümünde edit mode ile alakalı temel bilgileri buraya ekliyorum:

 • Edit mode'a geçmek için Tab kullanılır.
 • Edit mode ile nesnenin kendisi düzenlenebilir hale gelmektedir.
 • Nesne üzerinde düzenlemeler yapmak için kullanılan üç ayrı seçim seçeneği vardır. Bunlar; vertex select, edge select ve face select.
 • Vertex select ile nesnenin köşe noktaları seçilebilir. Edge select ise bu köşe noktalarının oluşturduğu kenarları temsil eder. Face select ise nesnenin köşe ve kenar birleşiminden olan yüzü temsil eder.

 • L-Shift + LMB ile aynı anda üç seçeneği seçip kullanabiliriz.
 • Seçim işleminden sonra G ile seçilen kısım posizyon alabilir ve buna göre nesnenin görünümü değişebilir. S ile seçilen kısım boyutlandırılabilir. R ile seçilen kısım döndürülebilir.
 • Edit mode aktifken bu select işlemleri arasında 1, 2, ve 3 tuşları ile geçiş yapılabilir.
 • E tuşu ile nesne üzerinde önemli değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikler select işlemlerine göre farklı sonuçlar vermektedir.

 •  Vertex select işlemi sırasında nesneye ait seçilen herhangi bir nokta dış uzayda büyütülüp üç LMB ile yeni noktalar oluşturulup sonrasında bu noktaların hepsi seçilen F tuşu ile yeni bir face oluşturulabilir. Her yeni nokta E tuşu ile oluşturulmuştur. Yukarıdaki resimde üçgen bu şekilde yapılmıştır.
 • Küpten oluşturulan yeni dikdörtgen prizmalar ise face select aktiften E tuşu ile gerçekleştirilmiştir. Bu işlemde herhangi bir face seçili olmalıdır.
 • Edge select aktifken herhangi seçilen kenar E tuşuna basıp uzatılarak yeni faceler oluşturulabilir. Yukarıdaki kıvrım ise bu şekilde gerçekleştirilmiştir.
 • Edit mode sırasında nesne içerisine yeni şekiller eklenebilir. Shift+A kombinasyonu ile herhangi farklı nesneler eklenebilir ve nesne ile bir bütün haline getirilebilir. Sonrasında bu eklenen nesneye ait özellikler sol altta yer alan açılır pencereden düzenlebilir ve konumu ayarlanabilir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme