Blender Çoklu Materyaller

Multiple Materials olarak bilinir. Basit olarak anlatmak gerekirse bir nesnenin yüzlerinde farklı materyal kullanımıdır. Bunu bir örnekle gerçekleştirelim.

Sahneye UV Sphere (Shift+A) eklenir. Sonrasında Add UV Sphere ayarlarında Segments 8, Rings ise 4 olarak ayarlanır.
 Bu şekil tam top şeklinde gözükmüyor tabi. Bu nedenle keskin köşeleri ortadan kaldırmak için Properties panelinden Modifiers sekmesine girilir. Add Modifiers kısmından General başlığı altında yer alan Subdivision Surface ayarı seçilir. View ve Render değerleri 2 olarak belirlenir.

Devamında Şekilin top şekline daha çok benzemesi için nesne seçilir ve S tuşuna basılır, devamında L-Shift + Z kombinasyonu uygulanır 1.1 değeri girilir. Bu ayar x ve y ekseninde genişleme sağlar.

Top yüzeyini biraz daha pürüzsüz hale getirmek için tekrar Modifiers sekmesinden Add Modifier denilerek,  Deform başlığı altında yer alan Smooth ayarına tıklanır.

Bu işlemlerden sonra nesne üzerinde multiple materials kullanımını gerçekleştirmeye başlayabiliriz. İlk olarak Edit Mode (Tab) yapılır. Nesnenin görünümü aşağıdaki gibi olacaktır.

Properties panelinden Materials sekmesine girilir. New butonuna tıklayarak yeni bir materyal oluşturuyoruz. Bu materyali silmek isterseniz Object Mode geçişi yapılmalıdır. Oluşturulan bu materyalin ismini Red olarak adlandırıyorum. Sonrasında aşağıdaki ayarlarda çıkan Base Color parametresinde RGB olarak kırmızı rengini seçiyorum. Ancak bu işlemi yaptıktan sonra nesne renginde bir değişiklik olmayacaktır eğer rendered modunda değilseniz. Z tuşuna basıp NUM8 ile rendered moda geçebilir ve şeklin renginin kırmızı olduğunu görebilirsiniz.
Şu an için tüm yüzler kırmız renkli. Şimdi yeni bir materyal daha ekliyoruz. İlk olarak + butonuna tıklıyoruz sonra da new butonuna, ismini ise Blue olarak belirleyip, Base Color ayarından mavi rengi seçiyoruz. Daha sonra sahneye geçip nesne üzerinde bir dilimi seçiyoruz. (Shift+LMB)  Bir dilimde dört face bulunmaktadır. Face bölgesini seçmek için ilk olarak 3 tuşuna basılır.(Face Select) Tekrar materials kısmına geçip bu seçili dilimde, Blue materyali seçili olacak şekilde Assign butonuna tıklayarak atama gerçekleştiriyoruz. 

Bu işlemi diğer üç dilimde de tekrar tekrar uyguluyoruz. Sonuç olarak aşağıdaki görünümü elde ediyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme