Blender 2.8 Arayüz Kullanımı


Blender 2.8 Beta programının arayüzü aşağıdaki gibidir.
Şekil 1.1. Blender Arayüzü
 • Sahne üzerinde yakınlaşıp uzaklaşmak için fare scrollu kullanılır. Ancak farenin scroll tuşu bozuksa 💩 büyüteç simgesi üzerine LMB basılı olacak şekilde fare ileri geri de yapılabilir.
Şekil 1.2. Sahne üzerinde yakınlaşma ve uzaklaşma
 • MMB tuşunu basılı tutarak sahneyi bir öyle, bir böyle döndürebilir ve farklı açılardan bakabiliriz.
 • Sahne üzerinde hareket etmek için Left Shift + MMB basılı tutularak gezilebilir. Bu işlemi yine yukarıdaki resimde görülen el simgesine LMB ile basılı tutarak gerçekleştirebilirsiniz.
 • Aşağıdaki resimde görülen yeşil, mavi ve kırmızı renkli şeyler sırasıyla y, z ve x eksenini temsil etmektedir. Resimde z eksenine tıklanmıştır. Küp nesnesi bu nedenle z eksenine göre görüntülenmektedir.
Şekil 1.3. Eksenlere göre görünüm
 • Her eksenin temsil ettiği bir görünümlerin kendilerine göre ismi var:. (Bu isimler sahnenin üst  köşesinde görünmektedir.)
  • z ekseni - Top Orthographic (kısayol tuşu: NUM7)
  • y ekseni - Back Orthographic (NUM1)
  • x ekseni - Right Orthographic (NUM3)
 • Kamera butonu nesnenin render görünümünün nasıl olduğunu gösterir. Kısacası kamera nesnesinin sahneyi nasıl gördüğü bu sayede kontrol edilir. Kısayol tuşu olarak NUM0 kullanılır.
Şekil 1.4. Kamera Görünümü
 • Bir diğer buton ise orthographic ve perspective arasında değişim sağlar. Kısayol tuşu olarak NUM5 kullanılır.
Şekil 1.5. Orhtographic ve Perspective değişimi

 • Sahneye bakarsak toplamda üç tane nesne bulunmakta. Bu nesneler sırasıyla kamera, küp ve ışık nesneleridir. Aynı zamanda bu nesneleri sol paneldeki kısımdan da görebiliriz.
1.6. Default olarak sahnede bulunan nesneler
 • Sahneden küpü silelim. Bir nesneyi silmek için yapılması gereken, nesneye LMB ile tıklanır devamında X tuşuna basılır ve açılır menüden Delete seçeneğine tıklanarak nesne sahneden silinir.
Şekil 1.7. Sahneden Nesne Silme 
 • Sahneye nesne eklemek için yapılması gereken, sahnenin sol üst barında yer alan Add ⇒ Mesh ⇒ Cube butonlarına sırasıyla tıklamak olacaktır. Küp yerine başka nesnelerde ekleyebiliriz.
Şekil 1.8. Sahneye Nesne Ekleme
 • Sahnenin sol tarafında bulunan menüyü inceleyelim. Bu menüyü T tuşu ile açıp, kapayabiliriz.

Şekil 1.9. Seçim Aracı
 • İlk olarak seçili olan Select Box aracıdır. Sahne üzerindeki nesneleri seçmemizi sağlar.
 • Onun bir aşağısında ise Cursor aracı var. Bu aracı kullanarak herhangi bir konumda işaretleme yapıp, nesne eklenirse nesnenin merkez konumu bu işaretlemenin yapıldığı yer olacaktır.
Şekil 1.10. 3D Cursor noktasında yeni nesne
 • Transform seçeneğine tıklarsak nesnenin üzerinde daireler görünecektir. Bu çember çizgileri ile nesne döndürülebilir. Ok işaretleri ile istenen konuma hareket ettirilebilir. Kare noktalar ile nesnenin boyutu değiştirilebilir. Kırmızı rengi x eksenini, yeşil rengi y eksenini ve mavi rengi ise z eksenini temsil etmektedir. Transform yine nesne olan kamera ve ışık noktası için de kullanılabilir. 
Şekil 1.11. Tranform Aracı 
 • Transform özelliğini aynı zamanda N tuşuna basarak açılan yan sekme üzerinden de kullanılabilir.
Şekil 1.12. Transform Paneli
 • Location ile nesnenin konumu, Rotation ile nesnenin eksenlere göre açıları,  Scale ve Dimensions ile nesnenin boyutları ayarlanır.
 • Properties panel üzerinden de bu işlemler gerçekleştirilebilir.
Şekil 1.13. Properties Panel

 • Transform aracının altında yer alan Move aracı ise seçili nesnenin fare hareketleri doğrultusunda hareket etmesini sağlar. Kısayol tuşu olarak G kullanılır. G tuşuna bastıktan sonra x, y ve z eksenlerinde aynı anda nesne hareket edebilmektedir. G tuşuna basıldığında tek eksende hareket edebilmek için sadece o eksen aktif edilebilir. Örneğin, G tuşuna bastıktan sonra X tuşuna basılır ve nesne artık sadece x ekseninde hareket edebilecektir.
Şekil 1.14. Move Aracı
 • Uygulama
  • Yeni bir proje dosyası oluştur.
  • Z ekseninde 1m arttır
  • Z ekseninde 45 derece ayarla
  • Y ekseninde büyüme olması şartıyla elmas şekli oluştur.
 • İlk olarak yeni bir proje dosyası oluşturulur. File ⇒ New  ⇒ General yolu izlenebilir.
 • N tuşu basılır ve yan panelde yer alan Tranform ayarlarından location bölümüne ait Z değeri 1m olarak ayarlanır.
 • Rotation bölümündeki Z değeri 45 derece yapılır.
 • Y ekseninde boyutlama yapmak için ilk olarak küp seçili olmalı. Sonrasında tuş kombinasyonu olan Left Ctrl + A ile Rotation seçilir. Sonrasında S tuşuna basılı ve sadece Y eksenin scale olması için Y tuşuna basılır ve boyutlama gerçekleştirilir.
Şekil 1.15. Y ekseninde boyutlandırma
 • Blender sahnesinde yer alan tüm nesneler duplicate edilebilir. Örnek olarak bir küpü duplicate etmek isteyelim. İki farklı duplicate etme yöntemi vardır:
  • Duplicate Objects(Shift+D)
  • Duplicate Linked(Alt+D)
 • İki yöntem arasındaki fark Duplicate Linked yönteminde bir nesnenin değiştirilmesi diğer duplicate edilen nesnelerin aynı şekilde değişmesine sebep olmasıdır. Linked kelimesinden anlaşılacağı üzere birbirlerine bağlılar.
 • Şu an için Duplicate Objects (Shift+D) kullanmak yeterlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme