Pygame Kod Yapısı

Pygame modülü kullanılarak yapılabilecek en basit uygulama aşağıdaki gibidir:
import pygame

# pygame modülü başlatıldı
pygame.init()
display = pygame.display.set_mode((640, 480))
run = True

# oyun döngüsü
while run:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
      run = False
    
    pygame.display.flip()

pygame.quit()
Sırasıyla bu kod yapısında kullanılan kodların ne amaçla kullanıldığını öğrenelim:

 • import pygame komutu Pygame oyun kütüphanesini programa dahil etmemizi sağlar.
 • pygame.init(), pygame modülünü başlatır.
 • pygame.display.set_mode, Program çalıştırıldığında karşımıza çıkan pencerenin oluşturulmasını ve boyutunu parametre olarak vermemizi sağlar. Surface nesnesi olarak değer döndürür.
 • pygame.event.get(), kullanıcı tarafından alınan bir isteğe göre işlem yapılmasında kullanılır. Örneğin burada, kullanıcı oyundan çıkmak istediği için run boolean değişkenine False değeri atanacak ve döngü durdurulmuş olacak.
 • pygame.QUIT, ifadesi bir event tipidir. Eğer oyuncu pencerede yer alan çarpıya basarsa event bu tipe karşılık gelecektir.
 • pygame.display.flip(), komutu bufferlar arasında değişim sağlar. Pygame, double-buffered özelliğine sahiptir. Her güncelleme anında bu komutu kullanmak gereklidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme