Blender ile Periskop Yapımı

Kullanılacak nesne şekilleri ve diğer koşullar:

  • İki tane takoz ve bir tane küp
  • Periskop (0,0,0) konumunda olmalıdır
Öncelikle bir tane takoz şekli oluşturmalıyız. Takoz şeklini oluşturmayı buradaki yazıdan Blender ile Takoz Şekli Oluşturma görebilirsiniz.

Oluşturulmak istenen periskop şekli ise aşağıdaki gibidir.
Blender ile Periskop Oluşturma
Takozu oluşturmak için ekranda default olarak yer alan küpü kullanmayarak yeni bir ekliyoruz. Bu eklediğimiz küpü takoz haline getiriyoruz. Aşağıdaki resimde olduğu gibi.
Blender ile Periskop Yapımı
Bu takozu oluşturduktan sonra bir tane daha takoz oluşturmalıyız ama bu kez yaptığımız takozu duplicate edeceğiz. Object Mode yapılır ve takoz Object > Duplicate Linked (Alt+D) ile duplicate edilir. 

Tekrar Edit Mode yapılır ve görüldüğü gibi nesneler birbirine bağlı olduğu için aynı anda görünüm değişikliği olmakta.

Blender ile Periskop Yapımı
Object mode yapılır ve ikinci takoz Rotation ayarı ile eksenine göre 180 derece döndürülür.
Blender ile Periskop Yapımı
Bu işlemden sonra nesneler birbirleri ile ilişkilendirilmelidir. Nesneler aşağıdaki gibi birleştirilir. Sonrasında Shift tuşuna basılı olarak üç nesnede seçilir. 
Blender ile Periskop Yapımı
Nesneler seçildikten sonra Transform bölümünde yer alan Join butonu ile nesneler birleştirilir.
Blender ile Periskop Yapımı
Periskop şekli başarılı bir şekilde oluşturulmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme