Veri Yapılarına Giriş

Veri yapıları, verinin bellek üzerinde düzenli bir şekilde yer aldığı özel formatlardır. Veri, bilginin depolandığı yerdir. Bilgisayarlarda, veriler değişkenlere atanan değerlerdir. Bu değişkenler veri olarak bir insanın yaşı, saç rengi gibi bilgilerini tutabilir, kısacası aklınıza gelebilecek her şeyi.

Veri Yapıları Nedir?

Bir verinin, bilgisayar belleğinde veya depolama alanında verimli bir şekilde kullanılmak üzere depolanması ve organize edilmesi yoludur.

Veri Yapılarının Kullanım Nedenleri

 • Sistematik ve doğru olmak üzere veri düzenlemesi sağlamak
 • Farklı türde işlemleri minimum düzeyde kaynak kullanılarak gerçekleştirmek. (insert, delete, sort vs.)
 • Çalışmayı hızlandırmak, zamandan tasarruf etmek ve verimli bellek kullanımını sağlamak.
 • Veri yapıları, bir programlama dilinin sağladığı referanslar, işlemler ve veri türleri ile gerçekleştirilir.

İki Çeşit Veri Yapısı

 1. Doğrusal (Linear) Veri Yapıları 
 2. Doğrusal Olmayan (Non-Linear) Veri Yapıları

Doğrusal Veri Yapıları

Veri yapıları içinde yer alan elemanlar  belli bir sıraya göre dizi oluşturuyorsa, bu veri yapılarına doğrusal denir. Doğrusal veri yapısına örnek olarak aşağıdakileri verebiliriz:

 • Dizi (Array)
 • Yığın (Stack)
 • Bağlı Liste (Linked List)
 • Kuyruk (Queue)

 Doğrusal Olmayan Veri Yapıları

Bu veri yapıları içerisinde yer alan elemanlar dizi oluşturmazlar. Bu yapılara örnek olarak aşağıdakileri verebiliriz:

 • Ağaçlar
 • Graflar

Veri Yapısının Sınıflandırılması

Veri Yapıları Sınıflandırılması

Veri Yapıları İşlemleri

Veri yapıları içindeki veriler üzerinde değişiklikler yapmak için işlemler kullanılır. Bu işlemler aşağıdaki gibidir:

 • Insert (Ekleme)
 • Search (Arama)
 • Traver (Dolaşma)
 • Sort (Sıralama)
 • Delete (Silme)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme