Veri İletişimi Örnek Vize Sorusu #4

a. Ayrık sinyal sayısının veya gerilim seviyesinin (M) 32 olduğu durumdaki SNR değerini dB cinsinden bulunuz. (b şıkkındaki değerleri kullanmayınız.)

Cnyquist = Cshannon

2.B.log2M = B.log2(1 + SNR)

2log2M = log2(1 + SNR)

2log232 = log2(1 + SNR)

10 = log2(1 + SNR)

210 = 1024 = 1 + SNR => SNR = 1023

SNRdB = 10.log10(SNR)

SNRdB = 10.log10(1023)

SNRdB = 30,1 dB

b. a şıkkındaki iletim ortamının bir yüksek geçirgen filtreye sahip olduğu ve 6MHz'in üzerini geçirdiği biliniyorsa, 40 Mbps kanal kapasitesi için bu iletim ortamının yüksek frekansının minimum değeri kaçtır?

40.106 = 2.B.log2M

40.106 = 2.B.log232

40.106 = 10B => B = 4x106 = 4MHz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme