C++ Swap İşlemi

Programlama yaparken fazlaca kullanılabilecek işlemlerden biridir swap. Swap işlemini, iki değişkene ait değerlerin birbirleri ile değişimi olarak tanımlayabiliriz. Bu işlemde kullanılan mantık şu şekildedir:
 • temp adında, geçici bir değişken oluşturulur.
 • A değişkeni değeri, temp değişkenine atanır.
 • B değişkeni değeri, A değişkenine atanır.
 • temp değişkeni değeri, B değişkenine atanır.
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
  int a=10;
  int b=20;
  int temp;

  temp = a;
  a = b;
  b = temp;

  return 0;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme