Veri İletişimi Örnek Vize Sorusu #1

Veri İletişimi Vize Sorusu

Yukarıdaki şekil özel bir sinyalin genlik-frekans spektrumunu göstermektedir. Bu sinyali zamanın bir fonksiyonu olarak ifade ediniz? Yalnızca 1.harmoniğin şeklini zaman domeninde çiziniz? Ayrıca şekile göre band genişliğini (BW) bulunuz?

Çözüm:

İlk olarak sinyalin zaman fonksiyonunu hesaplayalım.

s(t) = 1sin(2π10t) + 0.33sin(2π30t) + 0.2sin(2π90t) + 0.14sin(2π70t) + 0.11sin(2π90t)

1.harmoniğin şeklini zaman domeninde gösterelim. Referans sinyali, sinüs sinyali olacak.

Harmonik Zaman Domeni

Band genişliği ise genliklerden en fazla ve en az frekansa sahip değerlerin birbirinden çıkartılması ile bulunur.

BW = 90 - 10 = 80Hz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme