Veri İletişimi Ders Notları #1

MAN, (Metropolitian Area Network) WAN tarafından kapsanan alandan daha küçük ve LAN tarafından kapsanan alandan daha büyük bir coğrafi alanda bilgisayarlar ile kullanıcıları birbirine bağlayan ağdır. Örneğin, bir şehrin bütün ağlarının tek bir büyük ağa bağlanmasıdır. Bir çok Local Area Network ağının omurga hatlarının köprülenerek birbirine bağlanması olarakta tanımlayabiliriz.

Ethernet, kablolu local area (network) ağlarının birbirine bağlanması için kullanılan geleneksel bir teknolojidir. Cihazların birbirleriyle bir protokole göre iletişim kurmasını gerçekleştirir.

Intranet, belli bir kuruma özel ağdır. Sadece o kurumda çalışanlar bu ağa bağlanabilir.

WAN, (World Area Network) birden çok LAN ağını birbirine bağlayan coğrafi olarak konumlanmış telekomünikasyon ağıdır. World Area Network'e LAN bağlamak için bir router ve diğer çok fonksiyonlu cihazlar kullanılır.

Half Duplex, iki cihaz arasında hem veri alma hemde gönderme için kullanılan tek bir bağlantı var. Yani iki yönlü iletişim söz konusu. Ancak bu iletişim aynı anda yapılamamakta.

Simplex, iki cihaz arasında tek yönlü bir iletim vardır. Sadece veri alınıyor ama gönderilmiyor, ya da tam tersi.

Full Duplex, İki cihaz arasında tek bağlantıda aynı anda her iki yönde de veri alınıp gönderilebiliyor.

Topoloji, ağ elemanlarının birbirine bağlı modelidir. Ağ topolojisinin fizikseli bizi ilgilendiriyor. Fiziksel topoloji, ağın fiziksel tasarımını ifade eder. Bir de mantıksal topoloji var. Mantıksal topoloji ise fiziksel olarak dikkate alınmaz, ağ içinde nasıl hareket edildiğine bakılır. Toplam yedi tane temel fiziksel topoloji tipi vardır:

  • Point-to-point topoloji
  • Bus topoloji
  • Star topoloji
  • Ring topoloji
  • Tree topoloji
  • Mesh topoloji
  • Hybrid topoloji

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme