RAM Metodu (Russell's Approximation Method)

ui = i satırındaki en büyük cij değeri
vj = j sütunundaki en büyük cij değeri
Δij = cij - ui - vj

→ cij seçili matris elemanı.

Her seferin en küçük negatif sayı hangisi ise o Δ seçilir. Aşağıdaki resimde yer alan matris tablosunda satır satır bazı sayısal değerler verilmiştir.

Satırın en altında yer alan 80 - 100 - 200 - 220 talep değerleridir. En son sütunda ise 100 - 300 - 200 değerleri Arz değerleridir.

Sırasıyla formüle göre tüm matris değerlerini yerine koyup en küçük negatif sayıya sahip olan matrisin konumuna Arz değerini ekliyoruz.

c11 = 3 → Δ11 = 3 - 6 - 4 = -7
c12 = 2 → Δ12 = 2 - 6 - 6 = -10
c13 = 6 → Δ13 = 6 - 6 - 9 = -9
c14 = 6 → Δ14 = 6 - 6 - 6 = -6

c21 = 4 → Δ21 = 4 - 5 - 4 = -5
c22 = 5 → Δ22 = 5 - 5 - 6 = -6
c23 = 4 → Δ23 = 4 - 5 - 9 = -11
c24 = 3 → Δ24 = 3 - 5 - 6 = -8

c31 = 1 → Δ31 = 1 - 9 - 4 = -12
c32 = 6 → Δ32 = 6 - 9 - 6 = -9
c33 = 9 → Δ33 = 9 - 9 - 9 = -9
c34 = 6 → Δ34 = 6 - 9 - 6 = -9z = (2 * 100) + (6 * 0) + (4 * 200) + (3 * 100) + (1 * 80) + (6 * 120) = 2100

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme