Kuzeybatı Köşesi Yöntemi

Kuzeybatı köşesi yönteminde (Northwest Corner Method) sol üst köşeden itibaren işleme başlanır. Yani tablonun kuzey batı köşesinden. Metodun uygulanma adımlarını inceleyelim:

  • 1.Adım → İşlem yapılan hücre için maksimum miktar tahsis edilir. Tahsis edilen miktara göre arz ve talep değerleri yeniden hesaplanır.
  • 2.Adım → Arz veya talep değerleri sıfıra ulaştığında arz ise satırı, talep ise sütunun üstü çizilir ve bir daha hesaplamada kullanılmaz. Eğer arz ve talep değerleri aynı anda sıfırlanırsa, ikisinde biri geçersiz kılınır ve üstü çizilmeyen  satır veya sütunda ise talep değeri 0 olarak belirtilir.
  • 3.Adım → İşlem yapılacak satır veya sütun kalmamışsa, bitmiştir. Ancak varsa sütun çizildi ise sağa ilerlenir, satır çizildiyse aşağı ilerlenir ve 1.Adım'dan işleme devam edilir.
Örnek üzerinden metodu uygulamaya başlayalım:
Kuzeybatı Köşesi Yöntemi
Yukarıda gördüğümüz matris tablosunda:
Talep değerleri →  7, 12, 17, 9
Arz değerleri → 22, 15, 8

Talep ve arz değerlerinin toplamlarının 45 olarak eşit olduğunu görebiliriz.

Matris tablosundaki sol-üst köşeden verebileceğimiz maksimum değerin 22 olduğunu arz talebinden anlayabiliriz. Ancak sadece 7 tane talep olduğu için 7 değerini yazıyoruz.
Kuzeybatı Köşesi Yöntemi
Arz ve talep değerleri tekrar hesaplandığında talep değeri 0, arz değeri ise 15 oluyor. Talep değeri 0 olduğu için ilk sütunda yer alan diğer hücrelere x konur. Bu hücrelerde bir daha işlem yapmayacağız.
Kuzeybatı Köşesi Yöntemi
Sağdaki hücreye kaydıktan sonra verilebilecek maksimum değer 15 ancak talep olarak 12 değeri yeterli. Arz ve talep değerleri tekrar hesaplandığında arz değeri 3, talep değeri ise 0 oluyor. Aynı şekilde ikinci sütunu da bir daha kullanmamak üzere üstünü çiziyoruz.
Kuzeybatı Köşesi Yöntemi
Tekrar sağ hücreye kayıldığında arz değeri 3, talep değeri ise 17. Burada verilebilecek maksimum değer 3. Bu sebeple hücreye 3 değeri yazılır ve arz, talep değerleri tekrar hesaplanır. Arz değeri sıfırladığı için birinci satır bir daha kullanılmamak üzere çizilir. Talep değeri ise 14 olur.
Kuzeybatı köşesi yöntemi
Aşağıdaki hücreye geçtikten sonra arz değeri 15 ve talep değeri 14 olduğu görülür. Maksimum talep sayısı arz değerinden düşük olduğu için hücreye yazılır. Arz değeri 1, talep değeri ise 0 olur. Buna göre üçüncü sütun bir daha kullanılmamak üzere çizilir.
Kuzeybatı köşesi yöntemi
Sağ tarafa kayıldığında arz değeri 1, talep değeri ise 9'dur. Maksimum karşılanabilecek talep sayısı 1 olduğu için hücreye 1 yazılır. Arz değeri 0, talep değeri 8 olur. İkinci satır bir zaten bittiği için bir daha kullanılamaz. Sonraki adımda aşağıya kayılır.
Kuzeybatı köşesi yöntemi
Arz ve talep değeri 8 olduğu için hücreye 8 yazılır ve arz, talep değerleri sıfırlanmış olur. 

Sıra toplam maliyeti hesaplama geldi.

Toplam maliyet = (5 * 7) + (2 * 12) + (4 * 3) + (1 * 14) + (6 * 1)  + (5 * 8) = 131pb

Aklınıza takılan bir durum olursa yorum kısmından belirtebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme