Section ve Widget Etiketleri

Doğrudan Blogger tema kodlamaya başlamadan önce Blogger'a ait temel etiketlerin yapısını öğrenmeliyiz. Blogger tema, section ve widget yapılarından oluşur.

Section

Section, web sayfasına ait bölgelerdir. Bu bölgelere örnek olarak sidebar, header verilebilir. Sectionlar HTML içerisinde kullanılabilir.

Örnek section yapısı:
<b:section id='sidebar' class='sidebar' maxwidgets="1" showaddelement="no">
</b:section>

<b:section> etiket özellikleri

id : Sadece harf ve rakamlarda oluşacak benzersiz bir isim. Aynı isimde birden fazla id olamaz. Kullanımı zorunludur. 

class : Yaygın isimlendirmeler kullanılır. Örnek olarak navbar, main gibi isimler verilebilir. Kullanımı isteğe bağlıdır. 

maxwidgets : Section içerisinde en fazla ne kadar widget kullanılabileceğinin sınırlandırmasını yapar. Kullanımı isteğe bağlıdır. Kullanılmadığı takdirde limit olmayacaktır. 

showaddelement : Blogger paneli içerisinde yer alan Yerleşim bölümündeki section üzerinde Gadget ekle bağlantısının gösterip göstermeyeceğini belirlemede kullanılır. Değer olarak yes veya no değerini alabilir. Kullanılmadığı durumda varsayılan olarak yes durumunda olacaktır. Kullanımı isteğe bağlıdır. 

growth : Bu özellik section içerisinde widgetların horizontal (yatay) veya vertical dikey olarak olarak sıralanacağını belirlemede kullanılır. Yataysa yan yana, dikeyse aşağıdan üst üste olacak şekilde sıralanır. Değer olarak horizontal veya vertical değerini alabilir. Kullanılmadığı durumda varsayılan olarak vertical değerine sahip olacaktır. İsteğe bağlıdır. 

Section yapısı sadece widget içerebilir.

Widget

Widget, section bölgelerine eklenen sayfa elemanlarıdır. Bir widget, sayfa elemanı olarak Blogger'ın nasıl ele alacağını belirten <b:widget> etiketine sahiptir.

Örnek widgetlar:
<b:widget id="header" type='HeaderView' locked="yes"/>
<b:widget id="myList" type='ListView' locked="no" title="Bağlantılar"/>
<b:widget id="BlogArchive1" locked="false" mobile="yes" title="Blog Arşivi" type="BlogArchive"/>

<b:widget> etiket özellikleri

id : Kullanımı zorunludur. Sadece sayı ve harflerden oluşabilir. İsim olarak benzersiz olmalıdır. 

type : Widget türünü belirtir. Kullanımı zorunludur.

Bazı widget türleri:
 • BlogArchive
 • Blog
 • Feed
 • Header
 • HTML
 • SingleImage
 • LinkList
 • Logo
 • BlogProfile
 • Navbar
 • VideoBar
 • NewsBar
locked : Kilitli olan bir widget konum olarak değiştirilemez ve silinemez. Değer olarak yes veya no değerlerini alabilir. Kullanımı isteğe bağlıdır. Varsayılan olarak no değerine sahiptir. 

title : Widget başlık isminin belirtilmesinde kullanılır. Eğer kullanılmazsa "BlogArhive1" gibi varsayılan başlıklar kullanılır. Kullanımı isteğe bağlıdır.

pageType : Bir widgetın blogun sadece belirli sayfalarında görünmesi için kullanılan özelliktir. Alabileceği değerler "all", "archive", "main" veya "item" gibi değerlerdir. Varsayılan olarak "all" değerine sahiptir. Ancak tüm widgetlar Yerleşim sayfasında pageType özelliğinden bağımsız olarak gözükecektir. Kullanımı isteğe bağlıdır.

mobile : Bir widget'ın mobil olarak görüntülenip görüntülenmeyeceğine karar vermede kullanılır. Alabileceği değerler yes, no veya or değerleridir. Varsayılan olarak default değerine sahiptir. Değeri default olduğunda sadece Header, Profile, PageList, AdSense, Attribution mobil üzerinde gösterilecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme