JavaScript Kurucu Fonksiyonu

Nesne yönelimli programlamada nesneyi tanımlarken, o nesneye ait özellikleri parametre olarak verebiliriz.  Bu işlemi kurucu fonksiyon ile gerçekleştirebiliriz.

Aşağıdaki örneğe bakalım. Öncelikle araba isimli bir Object tanımlıyoruz. Ancak tanımlarken kurucu fonksiyonu kullanabilmemiz için fonksiyon olması lazım. Sonrasında parametre olarak marka ve hız parametrelerini bilgi olarak alıyoruz. Parametreleri sınıfa ait olduğu this key ile belirtilen değişkenlere atanıyor. Oluşturulan nesnelerden bilgi almak için info fonksiyonu oluşturulup Object'e ait değişkenler, ekrana yazdırılıyor.
function Car(brand, speed){
  this.brand = brand;
  this.speed = speed;
  this.info = function(){
    console.log(this.brand + "\n" + this.speed + "km/h");
  }
}

car1 = new Car("Tesla",400);
car1.info();

car2 = new Car("Devrim", 200);
car2.info();
Yukarıdaki kodun devamına aşağıdaki gibi bir kod yazarsak Car nesnesine özellik olarak eklenmediği görülecektir.
Car.model = 2010;

console.log(car1.model);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme