JavaScript ile Nesneye Dayalı Programlama

JavaScript, nesneye dayalı web uygulamaları geliştirmek için süper bir dildir. Nesneye dayalı prensibine (OOP) göre yazılan bir kod tekrar tekrar kullanılabilir ve de kapsüllenmiş olur. Kapsüllenmiş denilmesinden kasıt oluşturulan bir nesne sınırlandırılmış olarak sadece metotlar aracılığı ile iletişim yapılabilmesidir.

Nesne oluşturma

JavaScript programlama dilinde nesne oluşturmanın birden fazla yolu vardır. Nesne(object) oluşturmanın en basit yollardan birisi aşağıda olduğu gibi new Object kullanmaktır.
book = new Object();
book.name = "Resurrection";
book.writer = "Tolstoy";
book.category = "novel";
book.amount = 12;

book.stock = function(){
  if(this.amount){
    return true;
  } else{
    return false;
  }
};
new Object() metodu ile kitap nesnesi tanımladık. Bu nesneye ait isim, yazar, kategori ve miktar nesne alanları atadık. Ayrıca bir tanede nesneye ait stock sorgulama metodu oluşturduk.

Nesne oluşturmanın bir diğer yolu ise literal notasyon ile tanımlamadır. Bu oluşturma yolu JavaScript 1.2 sürümü ile beraber dahil oldu. Bu tanımlama şekli yukarıdakine göre daha sağlam bir nesne tanımlama yöntemidir.
var blog = {
  blogName: "kodaylak",
  blogAdress: "kodaylak.blogspot.com",
  blogAuthor: "gurbuz",
  blogInfo: function() {
    return this.blogName + "\n" + this.blogAdress + "\n" + this.blogAuthor;
  }
};

console.log(blog.blogName);
//kodaylak

console.log(blog.blogInfo());
/*
kodaylak
kodaylak.blogspot.com
gurbuz
*/
Yukarıda yapılan nesne tanımlamaları sadece belli bir nesneye ait olan tanımlamadır. Bu sebeple başka bir nesne için yukarıdaki nesne tanımlamayı kullanamayız. Kullanabilmemiz için her bir alan değişkenin değerini değiştirmemiz gerekir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder