IP Subnetting Soru Çözümü

Bu yazı içerisinde, IP subnetting soru çözümü yapılmaktadır. Öncelikli olarak bilinmesi gereken bilgileri aşağıda belirttik.

Bir IP adresinin hangi sınıfa ait olduğunu en başındaki onluk tabanlı sayıdan anlarız. Sınıflandırma şu şekildedir:

A Sınıfı -> 0 - 127
B Sınıfı -> 128 - 191
C Sınıfı -> 192 - 223
D Sınıfı -> 224 - 239 (multicast işlemler)
E Sınıfı -> 240 - 255 (araştırma amaçlı)

Subnetting sorularında D ve E sınıfları genelde kullanılmaz. Sorularda genellikle A, B ve C sınıfları kullanılır.

Şimdi IP subnetting ile alakalı sorumuza bakalım. Soruda bize IP adresi ve subnet mask verilmiştir. Boş kısımlar ise bizden istenmiştir.

IP Adresi :               95 . 22 . 184 . 120 / ___
Subnet mask :         255 . 255 . 255 . 192
Subnet work :          ___ . ___ . ___ . ___
Subnet broadcast :  ___ . ___ . ___ . ___
First machine :        ___ . ___ . ___ . ___
Last machine :         ___ . ___ . ___ . ___
Main network :        ___ . ___ . ___ . ___


Makine Sayısı :     ___
Subnet Sayısı :     ___
Kaçıncı Makine :   ___
Kaçıncı Subnet :   ___
Adres Sınıfı :        ___

Öncelikle adres sınıfımızın ne olduğunu öğrenelim. IP adresinin başındaki 95 olduğuna göre adres sınıfımız A'dır.

IP adresinde slash (/) işaretinden sonra gelen boş kısım nedir? Bu kısım bize subnet maskın ikilik tabandaki 1 lerin sayısını verir. Yani bu kısımda sayesinde subnet maskı bulabiliriz. Aynı şekilde subnet maskı ikilik tabana çevirirsek 1 lerin sayısı bize bu bölümün değerini verir. Bizim yapmamız gereken subnet mask adresini ikilik tabana çevirmek ve 1 leri saymak.

Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 192  --------2'lik taban------>  11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000

1'leri sayarsak 26 tane olduğunu buluruz. Slashtan sonraki değerimiz 26 olacak.

Şimdi subnet mask adresinden subnet sayısını ve makine sayısını bulalım. IP adresimizin sınıfı A olduğu için  ilk byte değerimiz network alanına dahil olacaktır. Eğer B sınıfı olsaydı ilk iki byte network alanına, C olsaydı ilk 3 byte network alanına dahil olacaktı. Network alanına ayrılan kısım subnet biti olarak sayılmaz. Geriye kalan kısımda 1 olanlar subnet biti, 0 olanlar makine biti kabul edilir. Yani şöyle:

     11111111       .         11111111 . 11111111 . 11                      000000
|----network----|  |--------------subnet------------------|    |-------makine-------|


Subnet bit sayısı: 18
Makine bit sayısı: 6

Bu değerlere göre subnet sayısı 218-2 işleminden 262.142 bulunur, makine sayısı ise 26-2 işleminden 62 bulunur.

Kaçıncı subnet ve kaçıncı makine olduğunu bulmak için IP adresini ikilik tabana çeviriyoruz.

IP Adress :  95 . 22 . 184 . 120  --------2'lik taban------>  01011111 . 00010110 . 10111000 . 01111000

IP adresi A sınıfına ait olduğuna göre ilk byte ile bir işimiz yok. Çünkü ilk byte network alanında. Yukarıda ayırdığımız gibi IP adresini bölümlere ayırıyoruz.

     01011111       .         00010110 . 10111000 . 01                      111000
|----network----|  |--------------subnet------------------|    |-------makine-------|


Subnet alanında kalan binary değerlerini bütün olarak düşünüyoruz (000101101011100001) ve onluk tabana çeviriyoruz. Bulduğumuz değer kaçıncı subnet olduğunu gösterir. 23.265. subnet. Aynı işlem Makine için de geçerlidir (111000) binary değeri onluk tabana dönüştürülürse 56. makine olduğunu buluruz.

Subnet work, subnet broadcast, first machine ve last machine adreslerini bulmak için IP adresinin makine bitlerini değiştirmemiz yeterlidir.

makine     

Subnet work adresinde makine bitlerinin hepsi 0 olmalıdır.

Subnet work : 01011111 . 00010110 . 10111000 . 01 | 000000   --------10'luk taban------>  95 . 22 . 184 . 64

Subnet broadcast adresinde makine bitlerinin hepsi 1 olmalıdır.

Subnet broadcast : 01011111 . 00010110 . 10111000 . 01 | 111111   --------10'luk taban------>  95 . 22 . 184 . 127

First machine adresi subnet work adresinin 1 fazlasıdır.

First machine : 01011111 . 00010110 . 10111000 . 01 | 000001   --------10'luk taban------>  95 . 22 . 184 . 65

Last machine adresş subnet broadcast adresinin 1 eksisidir.

Last Machine : 01011111 . 00010110 . 10111000 . 01 | 111110   --------10'luk taban------>  95 . 22 . 184 . 126

Main network ise IP adresinin sınıfına göre bulunur. A sınıfının subnet maskı 255 . 0 . 0 . 0 dır.
Eğer IP adresi ile subnet mask AND işlemine tabi tutulursa main network adresi elde edilir.

      01011111 . 00010110 . 10111000 . 01111000
x    11111111 . 00000000 . 00000000 . 00000000 
-----------------------------------------------------------
       01011111 . 00000000 . 00000000 . 00000000

Main network : 95 . 0 . 0 . 0

(Not: Sonuçlar 100% doğrudur.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme